Подгответе децата си за дигиталния свят

Курс „Роботика и програмиране с LEGO® Education WeDo 2.0“ за деца 1-3 клас

Първи стъпки в роботиката и програмирането по програмите на LEGO® Education.

Диляна Петрова - Ментор Lego Роботика

Диляна Петрова

Ментор

Диляна Петрова е основател и ментор в SparkLab. Ръководи курсове с LEGO® Education WeDo 2.0 и LEGO® Education SPIKE.

За родителите

Място на провеждане

Курсовете се провеждат в SparkLab Makerspace в жк. Младост 3, бл. 304. Можете да използвате паркинга на магазин Кауфланд (до 2 ч. безплатно паркиране). 

PXL 20210816 095611250.PORTRAIT
🗺 SparkLab Младост 3 💳 120 лв. / месец

В момента няма свободни места.

Информация за курса

Курсът с LEGO WeDo 2.0 е подходящ за всички деца от 7 до 9 годишна възраст. Не е нужна предварителна подготовка. По време на заниманията, децата проектират и конструират програмируеми LEGO® роботи, с чиято помощ се решават проблеми от реалния живот.

В курса е заложено на ученето чрез проекти, игра и правене. Развиват се ключови умения на учениците за критично мислене, работа в екип и базови умения в програмирането. В полезрението на децата влизат нови за тях предмети, термини и концепции – наука, инженерство, архитектура, компютърно програмиране; стимулира се тяхното любопитство, творчество (креативност) и социални умения.

В курса се използва блоков език, базиран на Scratch, след който преминаването към програмиране със Scratch, което вече е част от учебната програма в България, е по-лесно и те могат да работят конструктивно в предметите още от първите часове.

Ниво 1

Първо ниво на курса е съставено от 4 модула. Всеки модул отнема по 1 месец, а пълният курс трае 4 месеца (или един учебен срок)

4 модула, по 4 занятия, за един учебен срок.

Модул 1

Този урок служи за запознаване с конструктора и програмния език, който се използва с него. Децата ще конструират няколко модела, за да добият представа за сензорите, моторите и програмирането им с LEGO® Education WeDo 2.0.

cooling fan

Майло е символът на LEGO® Education WeDo 2.0 и това не е случайно. Всички деца обичат симпатичния роувър Майло. С негова помощ те ще отидат на мисия до Марс, ще предават данни от далечни планети и ще работят в екип с другите деца, за да може техните роувъри да изпълняват кооперативни мисии.

майло

Децата ще конструират роботи, извършващи тежка работа – теглене на товари. С помощта на разнообразни елементи, гуми и тежести, децата изследват ефектите на баланса, сцеплението и тежестта.

дърпащ робот

колаДецата ще трябва да създадат своя собствена кола. Ще изследват как различните скорости, осъществени чрез ремъчна предавка, влияят върху скоростта и въртящия момент на автомобила.

Модул 2

Децата ще проучат кои характеристики на дадена сграда спомагат тя да бъде устойчива на земетресения. За целта децата ще конструират и програмират симулатор на земетресения.

robust - wedo

Децата ще проучат различните стадии от метаморфозата на една жаба, като конструират и програмират попова лъжичка, млада жаба и жаба в зряла възраст.

PXL 20210623 095411684

Децата ще проучат връзката между растенията и опрашващите насекоми, като конструират и програмират цвете и пчела.

пчела

Децата ще проучат какви са причините да се случват наводнения и какви са начините те да бъдат предотвратени, като конструират и програмират шлюз (водоизпусквател).Шлюз

Модул 3

Децата проучват различните начини, по които може да се помогне на хората и животните, които са се озовали в зона, засегната от природни бедствия. Ще конструират и програмират хеликоптер за спасителни операции.

хеликоптер

Децата проучват какво е рециклиране и какви са начините за осъществяването му, като конструират и програмират устройство, което сортира предмети, различни по вид и размер.

Децата проучват какви са ползите от роботите, които могат да работят на недостъпни за хората места, както на Земята така и в Космоса. Ще конструират и програмират робот, който да събира части за база на Луната.

луннабаза

Децата проучват как различните модели протези помагат на хората с увреждания. Ще конструират и програмират роботизирана ръка, която може да захваща различни предмети.

Модул 4

Децата проучват как могат да се предават съобщения от едно място на друго, като конструират джойстик-телеграф, който изпраща къси и дълги звукови сигнали, и ще се запознаят с морзовата азбука.Джойстик с телеграф

Децата проучват какви са различните видове вулканична активност и как това дава насоки на учените в научните им проучвания. Ще конструират и програмират аларма, която може да различава нивата на вулканична активност.

Децата ще конструрат и програмират по избор три последователни робота, като ще имат инструкции само за първият модел. Ще имат възможност да експериментират както с моделите, така и с програмирането. 

WeDo Dino

Децата ще конструрат и програмират по избор три последователни робота, като ще имат инструкции само за първият модел. Ще имат възможност да експериментират както с моделите, така и с програмирането. 

богомолка

 Проектно-базираното обучение е заложено в програмите на LEGO® Education, защото чрез него децата достигат сами до знанията и разбират приложението им, за разлика от традиционните методи за обучения, където знанията се предоставят готови и децата трудно разбират защо учат даден материал.

Milo the Science Rover
Kids-programming-LEGO-SPIKE

Всички занятия са проектно базирани. Децата работят в екипи по двойки. Докато работят по проектите си, те неусетно научават и разбират основни концепции и умения в програмирането, науката, инженерството и математиката.