За SparkLab

Диляна Петрова - основател на SparkLab
Диляна Петрова - основател на SparkLab

SparkLab е създаден за нашите деца

Когато нашите деца постъпиха в училище, разбрахме, че въпреки прогреса, настъпил в образователната система, в България все още се използват твърде остарели методи, програми и концепции в образованието. Учебното съдържание, насърчаващо творческото, иновативно и модерно мислене, е рядкост, за сметка на заучаването на формули и дати.

Защо избрахме програмите на LEGO® Education

Основите на методите, използвани в програмите на LEGO®  Education, са положени от Сеймур Паперт – създател на теорията за обучение „Конструктивизъм“ (базирана на по-ранните разработки на Жан Пиаже) и програмния език Logo.

Популярният днес език Scratch идва от същото място – създаден е от MIT Media Lab, съоснована от Сеймур Паперт.

Заглавието на книгата на Сеймур Паперт – „Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas“ e използвана от LEGO® Education за линията им от образователни роботи – LEGO® MINDSTORMS®. Книгата „Mindstorms“ е свободно достъпна от сайта на MIT (Масачузетския технологичен институт), ако желаете да се запознаете с нея.

Солидната научна подготовка, която седи зад тези програми, ни убеди, че този подход може да даде на децата нужните умения и знания в модерния свят и да запали в тях искрата за нуждата от познания, умения и творчество.

Искаме децата да са създатели, а не консуматори

Макар децата ни да умеят да работят бързо с компютри, таблети и смартфони, тези устройства, въпреки огромния потенциал, който предлагат, в 90% от случаите се използват за гледане на видеа, които някой друг е създал.

Искаме децата да са творци, да създават и да развиват своите умения, а не да са просто консуматори на съдържание. За съжаление, тези умения е трудно да бъдат придобити в традиционната образователна система – там програмите се обновяват бавно и не могат да реагират достатъчно бързо на постоянно променящите се технологии.

SparkLab Makerspace*

Оборудването SparkLab е съобразено с децата - столчетата са специално изработени за техния ръст, а работните маси са с регулируема височина, за да е удобно на малки и големи. Нашата цел беше да създадем не просто учебна зала, а "makerspace" - учебна работилница, в която атмосферата да насърчава творчеството в децата и да развива любопитството им. В SparkLab няма учители, седящи зад лекторска скамейка пред подредени в редици чинове и деца, които да слушат и изпълняват. Всички присъстващи са равнопоставени, а ръководителят заема позицията на ментор - подпомагащ и поддържащ желанието за учене и развитие.
*За съжаление, не можахме да намерим удачен превод на "makerspace". Учебна работилница е най-близко като значение, но възприятието на "работилница" рядко се свързва с дейност, извършвана от деца.

Освен с всички нужни LEGO® Education комплекти, залата разполага и с 3D принтери Flashforge Adventurer 3.

PXL 20210824 082021704.PORTRAIT

Столчетата са съобразени с детския ръст, а работните маси са с регулируема височина, за да са удобни и на големи, и на малки.

PXL 20211009 085903736.PORTRAIT scaled

Четирите фази на обучението

Всяко едно занятие в програмите LEGO® Education е структурирано в четири фази
PXL 20211009 091933382.PORTRAIT

Целта на тази фаза е да активира вроденото любопитство на децата и да разберат смисъла на занятието. Както малките деца сами научават майчиния си език, така те могат да усвоят и много други сложни предмети, но традиционните форми на образование рядко позволяват на децата да използват вроденото им любопитство и ентусиазъм.

Когато едно дете интернализира даден проект или цел, то само може да достигне до новото познание, нужно му, за да реши задачата, представена пред него. За да свърже новите знания и умения с досегашните си преживявания, материалите във фазата на свързване са така подбрани, че да дадат на всяко едно дете добра изходна точка, от която то да започне да изгражда ново познание.

Във фазата „Създаване“ на децата се дават инструменти и система за конструиране на реални и значими обекти и артефакти, с които те впоследствие могат да експериментират. Чрез своите конструкции децата могат да наблюдават причинно-следствените връзки и да научат повече за света около тях.

Тази фаза дава възможност на децата да изпитат учебното съдържание чрез няколко различни сетива, които доказано са от голямо значение за ефективния учебен процес и дълготрайния резултат от обучението. Когато използваме ръцете си, се активира голяма част от мозъка, което осигурява възможност за по-ефективно учене.

По време на фазата на осмисляне на децата се дава възможност да обмислят какво са преживели по време предишните фази. Те обмислят какво са изградили и какво са наблюдавали, докато конструират и експериментират. В тази фаза се водят интензивни разговори между децата, обсъждайки създаденото и описвайки грешките и идеите, които те са имали. Менторът играе ключова роля, тъй като той трябва да насърчава децата да си задават въпроси и да обсъждат и споделят техните мисли и идеи.

Последната фаза дава на децата възможност да предизвикат себе си и да затвърдят знанията, придобити по време на предишните фази. На децата се дава възможност да приложат уменията си и да експериментират с новите знания.