Декларация за поверителност

1. КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ?

Личната информация, която ние изискваме и съхраняваме, използвайки онлайн формуляри за поръчване на услуги и продукти или писмени договори, може да включва:

 • имейл адрес
 • три имена и възраст на курсиста
 • имена на родител/настойник, когато курсистът е под 18-годишна възраст.
 • телефонен номер
 • всички други данни, нужни за осъществяване на комуникацията ни с Вас и предоставяне на услугата;

2. КАК СЪБИРАМЕ ИНФОРМАЦИЯ?

Данните се събират по различни начини:

 • Информация за Вас бива събрана, когато използвате формулярите за връзка с нас, при телефонни разговори, при имейл кореспонденция и при сключване на договор за предоставяне на услуга/продукт;
 • В залите за провеждане на обучения може да се извършват видеозаписи и снимки единствено с цел осигуряване на сигурността на занятията и разрешаване на спорове;
 • СПАРКЛАБ ООД може да събира Ваши данни и непряко чрез бисквитки (cookies) и маркери/тракери.

3. ЗАЩО СЪБИРАМЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛИЕНТИТЕ СИ?

Данните, които събираме, биват предавани доброволно от Вас при:

 • свързване с нас (например при попълване на наш формуляр за връзка или изпращане на имейл до СПАРКЛАБ ООД);
 • при регистрация за обучение;
 • при посещение на обучение, лятна академия или събитие, организирано от СПАРКЛАБ ООД;
 • или при друг вид комуникация с Вас.

При липсата на тази информация е невъзможно да изпълним задълженията си към Вас, да обработим Вашата заявка за контакт или да изпълним заявената услуга.

Използваме предоставената от Вас лична информация, за да изпълним договора с Вас и да предоставим услугата, която сте заявили, в съответствие с Член 6 (1) 1 б) от Общия регламент за защита на данните (ОРЗД).

При изпълнение на договора или изтриване на Вашия потребителски профил, обработката на личните Ви данни бива официално ограничена, а самата информация се изтрива след изтичане на срока за съхранение на данни в съответствие с приложимото законодателство, освен ако изрично не сте дали съгласието си Вашата информация да бъде използвана и за в бъдеще или ние сме в правото си да използваме данните Ви според наредбите на съответния закон, за което Ви информираме в настоящето известие.

4. КОЙ ОБРАБОТВА ЛИЧНИТЕ МИ ДАННИ?

  1. СПАРКЛАБ ООД е юридическо лице, регистрирано в ТР на Република България, ЕИК: 206530420
   Вашите данни се анализират и използват от служителите на СПАРКЛАБ ООД, които са отговорни за:
    • Управлението на уебсайта ни;
    • Предоставяне на услуги;

Потребителски Ви данни може да бъде изтрити, стига да ни уведомите чрез линка за контакт, предоставен по-долу или използвате съответната опция в клиентския си акаунт.

 1. При необходимост в работата ни и за допълнителна външна обработка, Вашите данни може да бъдат предоставяни на подизпълнители, доставчици на услуги и други трети страни, като:
   • на хостинг компании (IP адреси и данни за посетени страници)
   • на куриерски компании
   • на телеком оператори
   • на онлайн услуги, нужни за предоставяне на поръчаната услуга
   • на онлайн платформи за обучение

  и др.

  Последните са задължени според договорните ни отношения да запазят поверителността на предоставяните данни и да ги използват единствено за целите, поради които са получили съответната информация.

 2. Вашите данни може да бъдат предоставени и в случаите, когато е необходимо да се спазят наредби, закони и съдебни процедури, включително изпълняване на заявки за справка от държавни и правозащитни органи;
 3.  При общуването Ви с нас, данните Ви може да бъдат съхранявани и в системите на:
  • Google/GSuite – доставчик на имейл услуги и услуги за работа с файлове, вкл. съхраняващи потребителски и личнни данни;
  • Facebook – доставчик на комуникационни и рекламни услуги;
  • MailChimp – доставчик на услуги за изпращане на имейли;
  • MyPOS.eu– доставчик на финансови услуги;
  • или друг доставчик на услуги, които е използван при общуването и предоставянето на услуги с Вас.

5. ЗА КАКЪВ СРОК ЩЕ СЪХРАНЯВАТЕ ЛИЧНАТА МИ ИНФОРМАЦИЯ?

СПАРКЛАБ ООД ще съхранява личните Ви данни единствено за периода от време, нужен за целите, описани в т. 3 по-горе. Срокът на съхранение може да бъде различен в зависимост от необходимата информация в дадения случай, тъй като продължителността му зависи от същността и целите на съхранението на данните. В този контекст съществуват правни наредби, определящи конкретни срокове на съхранение.

При абониране за бюлетина ни Вашият имейл адрес бива съхранен до прекратяване на Вашия абонамент. Можете да се откажете от получаването на бюлетина ни, като се отпишете през линка, предоставен в края на всеки бюлетин на СПАРКЛАБ ООД.

При свързване със СПАРКЛАБ ООД чрез формулярите ни за контакт, Вашите данни биват съхранявани в продължение на 5 (пет) години, считано от датата на последното Ви общуване със СПАРКЛАБ ООД, като при изтичане на горепосочения срок информацията Ви бива изтрита.

При сключване на договор и/или създаване на потребителски профил с цел получаване на услуга, вследствие от договорните ни отношения, данните Ви ще бъдат съхранявани до необходимия минимален давностен срок.

6. КАК ЗАЩИТАВАТЕ ДАННИТЕ МИ?

Достъп до данните Ви, съхранявани в базите данни, използвани от СПАРКЛАБ ООД, имат само оторизирани лица, които имат конкретна нужда от достъп до тези данни.

Сигурността на сървърите, съхраняващи данни, се управлява от хостинг компаниите, предоставящи услугите.

СПАРКЛАБ ООД осъществява редовни вътрешни проверки за сигурност. Стараем се максимално да защитим данните Ви, но не можем да осигурим абсолютната сигурност на информацията, която се изпраща до уебстраницата ни.

Вие давате съгласието си, че предоставяте своите данни, като сами поемате евентуалния риск. В този смисъл Вие давате съгласието си, че сигурността на личните Ви данни е и Ваша собствена отговорност. Например – Вие сте отговорни за запазване поверителността на паролата за потребителския Ви профил. В никакъв случай не я предоставяйте на трета страна.

7. С КАКВИ ПРАВА РАЗПОЛАГАМ КАТО ВАШ КЛИЕНТ?

Вие сами избирате как да бъде използвана предоставената от Вас лична информация:

Можете да разглеждате страницата ни без да ни предоставите лични данни, като използвате съответните настройки на Вашия интернет браузър. В този случай няма да сте в състояние да се възползвате от определени онлайн услуги от СПАРКЛАБ ООД, като:

 • създаване на потребителски профил;
 • закупуване на услуги/продукти;
 • чат система за свързване при наличие на Ваши въпроси;
 • получаване на информация за нови обучения, отстъпки и промоции;

Имате право на достъп до и промяна/поправка на личните Ви данни в съответствие с наредбите на приложимите законодателни актове, а именно: Общия Европейски регламент за защита на данните (European General Data Protection Regulation 2016/679, накратко “ОРЗД”).

В допълнение – според условията на гореспоменатите законодателни актове относно упражняване на правата Ви, имате правото:

   • да заличим данните Ви;
   • да ограничите обработването на данните Ви;
   • да възразите срещу обработването на данните Ви чрез правна аргументация в съответствие с Чл. 21 на горепосочения ОРЗД;
   • на преносимост на личната информация, която сте предоставили;
   • да оттеглите съгласието си, когато бъде поискано.

Можете да оттеглите съгласието си за обработване на Ваши лични данни, когато последното се случва въз основа на предходното; но при условието, че приемате за валидна и неоспорвана от Вас обработката на личната Ви информация до момента на оттегляне на съгласието Ви за подобна.

В съответствие с Чл. 12.6 на ОРЗД, при упражняване на гореизброените права, СПАРКЛАБ ООД в ролята си на администратор си запазва правото да изисква доказателства за потвърждаване на самоличността Ви. Моля да имате предвид, че изискуемата лична информация, необходима за потвърждаване на самоличността Ви, ще бъде заличена, след като уважим молбата Ви.

Можете да потърсите правата си като изпратите имейл до [email protected] или обикновено писмо до:
СПАРКЛАБ ООД, гр. София, ул. „Зографски манастир“, №15 , вх. Б ап. 7

При оттегляне на съгласието Ви за обработване на лични данни, Вие ограничавате възможността на СПАРКЛАБ ООД да предоставя услуги съобразно сключения договор. В такъв случай, поради невъзможност за изпълнение, Вие се отказвате от всякакви права за искане на компенсации въз основа на сключения договор.

8. ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА „БИСКВИТКИ“

SparkLab.bg използва технологии за събиране на информация – вкл. т.н. „бисквитки“ (cookies), които представляват малък файл, който уеб сървърът изпраща на уеб браузъра и позволява на сървъра да събира обратна информация от браузъра.

С използването на сайта SparkLab.bg Потребителят се съгласява с настоящата „Политиката за използване на „бисквитки“.

Доставчикът има право да използва „бисквитки“, за да предостави на Потребителя по-добро изживяване в SparkLab.bg и да предложи най-подходящата услуга на Потребителя.

Доставчикът има право да подготвя анонимни статистики, които му помагат да разбере как Потребителят предпочита да използва страниците на SparkLab.bg, за да подобри структурата и съдържанието им, изключвайки идентифицирането на личността на Потребителя.

Посещаването на Sparklab.bg може да създаде следните бисквитки:

   • за осигуряване на чат услугата на сайта;
   • за производителност на сайта;
   • за анализиране на посетителите на сайта;
   • за географско насочване;
   • за регистрация;
   • за рекламна дейност.

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.

Записване за безплатен урок

По време на безплатните демонстративни уроци, децата се запознават с LEGO® Education и Minecraft Education

Демо заниманието с децата се провежда в рамките на 60 минути, а родителите участват в кратка дискусия с нас в последните 15 минути.

Пощенският списък се съхранява от Brevo.com

Програмиране с Minecraft Education:
Начално Ниво за ученици 3-4 клас

Записване за курс:
Роботика и програмиране с LEGO SPIKE Prime за деца в 3 - 5 клас.

Курсовете са от 16 занятия, всяко по 1:30ч.

Записване за курс:
Роботика и програмиране с LEGO WeDo 2.0 за деца 7-8г.

Курсовете са от 16 занятия, всяко по 1:30ч.

Политика за бисквитките

SparkLab.bg използва бисквитки (cookies), вкл. и на трети страни. Използвайки този сайт, Вие приемате нашaтa Декларация за поверителност.

Научавайте първи за събитията организирани в SparkLab

През месец август SparkLab ще организира безплатни пробни уроци.  Научете първи, за събитията организирани от SparkLab като се запишете за нашия пощенски бюлетин.

Пощенският списък се съхранява от Mailchimp.com